เจาะลึกเทคนิคการประยุกต์ใช้ Competency ในระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/7159

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกเทคนิคการประยุกต์ใช้ Competency
ในระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

  • รู้ลึก รู้จริง เข้าใจระบบ Competency อย่างแตกฉาน
  • ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันสร้างรายได้ด้วยระบบ Competency
  • ฝึกปฏิบัติด้วยตัวอย่างจริง จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จหัวข้อสัมมนา

โดย อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ

      การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) อยู่เสมอ และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน คือ ระบบสมรรถนะ (Competency) ที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารคนและองค์กรต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้นำไปใช้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจรากฐาน จุดเด่น จุดด้อยของระบบ กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติและเทคนิคการประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและต่อองค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้อสัมมนา

1. กลยุทธ์การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สรรหาคัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับค่าจ้างเงินเดือน และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน

2. Workshop : เคล็ดลับเทคนิคการออกแบบและการสร้างเครื่องมือวัดการประเมิน การนำผลของการประเมินไปใช้

3. KPIs (Key Performance Indicator) และ PMS (Performance Management System) คืออะไร? มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ Competency ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร?

4. เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPIs ให้สอดคล้องกับ Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน

5. กลยุทธ์ในการ KPIs ที่สอดคล้องกับระบบ Competency ไปใช้ชี้วัดภายในองค์กร

6. Workshop : ฝึกปฏิบัติเขียน KPIs ให้สอดคล้องกับ Competency ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7. สาเหตุของความล้มเหลวของการนำ Competency ไปปฏิบัติ

8. ตัวอย่าง Competency ขององค์กรชั้นนำ

9. ถาม – ตอบ และวิเคราะห์ปัญญา Competency แบบ Case by Caseนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba