ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการสร้างและการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management-KM)

รหัสหลักสูตร : 21/7154

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการสร้าง
และการจัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management-KM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

1. ความสำคัญ ลักษณะ และข้อได้เปรียบของการเป็นองค์กรที่มีการจัดความรู้ 
(Knowledge Management-KM)
2. องค์ประกอบสำคัญสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร
3. การจำแนกประเภทของความรู้ที่ฝังในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) พร้อมการเกิดความรู้ใหม่ด้วย SECI Model
    3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)
    3.2 การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization)
    3.3 การควบรวมความรู้ (Combination)
    3.4 การผนึกฝังความรู้ (Internalization)
4. 7 ขั้นตอนเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กรสู่การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
    4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
    4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
    4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
    4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
    4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
    4.7 การเรียนรู้ (Learning)
5. เครื่องมือและวิธีการยอดนิยมที่ใช้สำหรับจัดการความรู้
6. ตัวอย่างการใช้ Technology เพื่อจัดเก็บความรู้ขององค์กร เช่น สร้าง Platform เฉพาะจัดทำ Website ระบบ e-learning บันทึก Clip การเรียนรู้ แขวนไว้บนระบบ Intranet/Google การพัฒนา Application ฯลฯ
7. ยกระดับการจัดการความรู้ขององค์กร ด้วยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์
    ที่น่าประทับใจกว่า
8. The Five Disciplines หลักการพัฒนาศักยภาพพนักงาน หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
9. Key point สำหรับการจัดการความรู้องค์กรให้ประสบความสำเร็จ
    9.1 กำหนดเป็นนโยบาย/กลยุทธ์องค์กร
    9.2 สร้างและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ทั่วทุกหนแห่ง
    9.3 มีระบบการจูงใจทั้งภายในและภายนอก
    9.4 ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
    9.5 ระบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน
10. Workshop การสร้างความรู้ใหม่ด้วย SECI Model และการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนพร้อมกลวิธีเชิญชวนให้เกิดผลในการประยุกต์ใช้จริง
11. ตีแผ่ปัญหาคลาสสิกของการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องแก้อย่างไรให้ไปต่อได้
     11.1 คน: กั๊ก กลัว ไม่ใส่ใจ ไม่เห็นความสำคัญ ไม่มีความรู้
     11.2 กระบวนการ: ไม่เป็นขั้นตอน ทำไม่เป็น ไม่มีระบบ ไม่วางแผน
     11.3 เทคโนโลยี: ไม่ลงทุน เข้าถึงยาก ซับซ้อน ไม่น่าสนใจ
     11.4 องค์กร: วัฒนธรรม บรรยากาศ การสนับสนุนของผู้นำ
            ข้อจำกัดของ Capacity & Capability ไม่มีการจูงใจ

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba