เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและการวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7111Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

และการวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

         เตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง Update โครงสร้างเงินเดือน เช่น ตลาดแข่งขันมี
การปรับเพิ่มเงินเดือนในตำแหน่งต่าง ๆ หรือมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมา ซึ่งหลักสูตรนี้จึงจะเน้น
การลงมือทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนและระบบ
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แบบเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อดี-ข้อเสียทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริงในองค์กร นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถจูงใจพนักงานในองค์กรให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และยังช่วยลดอัตราการ Turnover ของพนักงานได้อีกด้วย

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

  1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

  2. เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อนทำการ Update

Workshop : ขั้นตอนและวิธีการ Update โครงสร้างเงินเดือน

  1. เทคนิคการกำหนดเงินเดือนของพนักงานให้สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

Workshop : ฝึกการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อปรับโครงสร้างค่าตอบแทนระหว่างธุรกิจเดียวกัน

  1. เทคนิคนิคและวิธีการปรับเงินเดือน

        4.1 การปรับเงินเดือนพิเศษสำหรับ Talent / Successor

        4.2 การปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานที่คุณวุฒิสูงขึ้น

        4.3 การปรับเงินเดือนกรณีมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

Workshop : การคิดงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี  / ระหว่างปีแบบจัดสรรงบประมาณ

  1. ข้อพึงระวังในการปรับค่าจ้าง / ค่าตอบแทน

    6. ถาม-ตอบ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba