เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1824Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,531 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                     CPA นับ ชม.แบบไม่เป็นทางการได้ 

  • ประเด็นปัญหารายจ่ายต้องห้ามที่พบบ่อย
  • รายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วน ลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ประเด็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์อย่างไรที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

2.อย่างไรเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

3.รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
- คิดเกิน, คิดผิด
- บันทึกบัญชีทรัพย์สินผิดประเภท

4.ปัญหาการต่อเติม, ปรับปรุง ซ่อม บำรุงทรัพย์สิน

5.จ่ายค่าทำสวน ซื้อรูปประดับอาคาร สร้างศาลพระภูมิ, ทำห้องพระลงรายจ่ายได้หรือไม่

6.ผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
- ขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาด
- ผลขาดทุนจากการลงทุน ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์นั่งที่ต้นทุนเกิน 1 ล้าน

7.ปัญหาด้านรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาและค่ารับรอง
- การให้สินค้าตัวอย่างกับลูกค้าเฉพาะรายจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
- การพาลูกค้าไปเลี้ยงเกิน 2,000 บาท
- การให้ลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าพาหนะของลูกจ้างที่ออกไปรับรองลูกค้า
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ, พาลูกค้าไปสปา
- การให้รางวัลกับลูกค้าบางราย

8.ปัญหาการตัดหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ

9.ปัญหาเงินบริจาคและรายจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์
- ประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิด…อย่างไรเป็นรายจ่ายเพื่อกุศลสาธารณะ
- การบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล/ การบริจาคให้ส่วนราชการที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายได้
- การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเองโดยไม่ผ่านสถาบันการศึกษา
- การนำสินค้าที่ล้าสมัยไปบริจาค
- การนำทรัพย์สินเก่าที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วบริจาคลงรายจ่ายได้หรือไม่
- การลงรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้ได้ 2 เท่า
- การลงรายจ่ายเพื่อการกีฬาที่ได้เพิ่มขึ้น
10.ประเด็น HOT ! รายจ่าย CSR : ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทำอย่างไรไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
- รายจ่าย CSR คืออะไร
- ทำอย่างไร ถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

11.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการและพนักงาน
- การให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
- พนักงานเซ็นใบลาออกแต่ยังมีการจ่ายเงินเดือนอยู่
- จ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานโดยดูจากผลประกอบการในแต่ละปี
- การโอนหุ้นให้พนักงานโดยไม่มีค่าตอบแทน
- การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนในบางโอกาส
- จ่ายค่าที่พัก, ห้องเช่า, สร้างหอพักพนักงาน, ซื้อคอนโดให้กรรมการ
- รถรับส่งพนักงานจากที่พักถึงที่ทำงาน
- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน
- จัดนำเที่ยวต่างประเทศให้พนักงานและครอบครัว
- พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ
- ส่งพนักงานศึกษาต่อต่างประเทศ

12.ค่าปรับ, ค่าภาษีที่บริษัทจ่ายไปจะลงรายจ่ายได้หรือไม่

13.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริษัทในเครือ สาขา
- Cost sharing

14.กรณีมีผลขาดทุนของกิจการ BOI ที่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีลงรายจ่ายได้หรือไม่

15.ถ้าบันทึกผลเสียหายไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นภายหลังทราบว่ามีการทำประกันไว้ต้องทำอย่างไร

16.กรณีจ่ายเงินแทนบริษัทอื่นไปก่อนลงรายจ่ายได้หรือไม่

17.ถ้าบริษัทต้องจ้างพนักงานที่เป็นคนต่างชาติให้ทำงานที่สาขาต่างประเทศจะลงรายจ่ายที่บริษัทในไทยได้หรือไม่

18.รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

19.ปัญหารายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
- รถตัวอย่างมีไว้ให้ลูกค้าทดลองขับ
- รถประจำตำแหน่งของกรรมการ,เซลล์
- อย่างไรเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่ง
- ปัญหาการต่อเติม ดัดแปลงรถยนต์โดยสารให้มี10 ที่นั่ง

20.ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ผลกระทบที่มีต่อการลงรายจ่ายและการขอคืนภาษีซื้อของกิจการอย่างไร

21.ไม่มีใบกำกับภาษี, ผู้ขายไม่ยอมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้

22.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ

23.ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง

24.ปัญหาภาษีซื้อที่เกี่ยวกับส่งเสริมการขาย

25.ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาแจกลูกค้า หรือพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์

26.ภาษีซื้อข้ามเดือน

27.ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาบริจาค และการนำสินค้าเก่ามาบริจาค จะกระทบกับภาษีซื้อที่เคยขอคืนมาแล้วหรือไม่

28.ประเด็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

29.ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนแต่ไม่ขอคืนจะเลือกไปลงค่าใช้จ่ายแทนได้หรือไม่

30.การตรวจสอบก่อนขอคืนภาษีซื้อ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba