ผลกระทบ ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน

รหัสหลักสูตร : 21/3401/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบ ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน

 

 บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท

- สัญญาจ้างเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างประเภทใด?
- สัญญาจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่? ควรมีรายละเอียดอย่างไร?
- เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างและสัญญาจ้างแรงงาน

2. สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา

- ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประเภทอื่นๆ
- ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ
- คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงานมี 2 ฝ่ายมีอะไรบ้าง

3. ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

- ความหมายของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- ความแตกต่างและข้อเหมือนกันของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- ข้อควรระวัง!!! ในการทำสัญญาของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4. สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

- คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1
- ความรับผิดของนายจ้างผู้ประกอบกิจการด้วยวิธีการเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง

5. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12

6. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง

7. กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน
(ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ / ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

8. สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

9. การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวม
โดยอัตโนมัติ กิจการใหม่ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร

10. การโอนโดยกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่
ด้วยหรือไม่

11. กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่

12. การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่น ระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ

13. หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร

14. การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายอะไรบ้าง

15. ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องในศาลแรงงาน

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba