Transformational Leader การปรับตัวของผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ

รหัสหลักสูตร : 21/5226

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTransformational Leader

การปรับตัวของผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

ผู้นำต้องสามารถนำองค์กร มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้สภาวะผันผวนและไร้ระเบียบของโลก การเปลี่ยนแปลงคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อกระแส Disruption ถาโถมให้หลายองค์การตระหนักและพยายามดิ้นรนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด พนักงานทุกระดับในองค์การโดยเฉพาะหัวหน้างานจึงต้องตระหนักรู้ด้วยการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์การให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่เราต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

วิทยากรโดย คุณธเนศ เครือโสภณ

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้นำกับการบริหารงานในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (VUCA World to BANI World)

2. แนวคิดของ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กับความท้าทายในการทำงาน

3. 7 คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (7 Characteristics of a Transformational Leader?)

4. หลักสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (4 Is)
    4.1 .Individualized consideration (การตัดสินใจที่เด็ดขาด)
    4.2 Intellectual Stimulation (การกระตุ้นความคิด)
    4.3 Inspirational Motivation (การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ)
    4.4 Idealized Influence (การเป็นแบบอย่างที่ดี)

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) สำหรับ Transformational Leader

6. การปรับตัวของผู้นำและพัฒนาการทำงานให้เร็วเหนือคู่แข่ง
(Fast Company Moving Ahead of Your Competition)

7. Case Studies: Transformational Leader กรณีศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณธเนศ เครือโสภณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba