สรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี พร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์บัญชีล่าสุด

รหัสหลักสูตร : 23/4106

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี
พร้อมเเนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์บัญชีล่าสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย  :   อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี

- ด้านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  Update มาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปรับปรุงล่าสุด)
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เอกสารรายรับ รายจ่าย เอกสารใดที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี และหากไม่ครบต้องทำอย่างไร

2.สรุปประเด็นเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

- การวางระบบบัญชีของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การควบคุมภายในที่จำเป็น หลักการและสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบและควรปฏิบัติ

3. สรุปประเด็นเกี่ยวกับจัดทำบัญชีสินทรัพย์

 - ด้านบัญชีคุมสินค้า การจัดทำ Stock card ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- การจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ และวิธีการบันทึกบัญชี

4. สรุปประเด็นเกี่ยวกับจัดทำบัญชีต้นทุน

- ต้นทุน การบันทึกบัญชี และวิธีการคำนวณ

5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba