จิตวิทยาการสื่อสารใน 4 สถานการณ์ที่หัวหน้างานต้องพบ

รหัสหลักสูตร : 21/7227

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


จิตวิทยาการสื่อสารใน 4 สถานการณ์ที่หัวหน้างานต้องพบ
Full Day!! Case Studies & Workshop


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

              การสื่อสารเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเพื่อคาดหวังผลสำเร็จที่ปรารถนา ในบางครั้งการเผชิญกับสถานการณ์สำคัญที่มีภาวะตึงเครียดที่มีผลต่อสภาพจิตใจและการทำงานของพนักงาน การสื่อสารที่ไม่ดีอาจทำให้สถานการณ์สำคัญกลายเป็นสถานการณ์วิกฤต แต่การสื่อสารที่ดีจะช่วยปรับหนักให้เป็นเบา ปรับลบให้เป็นบวก หรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้


วิทยากรโดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้อสัมมนา

1. Case Studies & Workshop: สื่อสารให้บรรลุผล ด้วย "SMILE"
     1.1 Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
     1.2 Mind Reader นักอ่านจิตใจคน
     1.3 Igniter นักจุดประกาย
     1.4 Listener นักฟังที่ดี
     1.5 Enquirer นักตั้งคำถาม

2. รับฟัง-ตั้งคำถาม-สะท้อนกลับ ตามรูปแบบ ADRAB Mindset เพื่อปรับเปลี่ยน
    การกระทำหรือการตัดสินใจ
     
2.1 Angry/Anxiety โกรธ/วิตกกังวล
     2.2 Denial ปฏิเสธ ต่อต้าน
     2.3 Rational มีเหตุผล
     2.4 Acceptance ยอมรับ
     2.5 Blame โทษผู้อื่น ต่อว่า

3. Case Studies & Workshop: 4 สถานการณ์สำคัญที่ต้องสื่อสารให้เป็น

    *สถานการณ์ที่ 1: การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือว่ากล่าวตักเตือนแก่พนักงานด้วย SECRETS Technique
     - S
pecific message to talk: เจาะจงเฉพาะเรื่อง
     - E
ncouraging them: สนับสนุนและเป็นกำลังใจ
     - C
onstructive Feedback: ติเพื่อก่อต่อให้งานดีมีการพัฒนา
     - R
elatedness: คำนึงถึงความสัมพันธ์
     - E
mpathy about their mistakes: เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่ทำผิดพลาดไป
     - T
imely: ช่วงเวลาเหมาะสมทันสถานการณ์
     - S
incerity: มีความจริงใจต่อกัน

  *สถานการณ์ที่ 2: รับมือกับความขัดแย้งระหว่างพนักงานด้วยเทคนิค 7 ส.     
     - สู่การเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง
     - แสวงหาสภาวการณ์ของแต่ละฝ่าย
     - สุมหัวหาสาเหตุของปมขัดแย้ง
     - เสนอทางออกที่หลากหลายทางให้เลือกแก้ปัญหา
     - สมใจกับทางแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
     - สรุปแนวทางที่นำไปปฏิบัติขจัดความขัดแย้ง
     - สมานฉันท์ทำงานร่วมกันต่อไป

   *สถานการณ์ที่ 3: การแจ้งผลประเมินการปฏฺิบัติงานแก่พนักงาน ด้วย I CAN DO Technique
     - 
Message ข้อความฉุกคิดสะกิดใจ
     - Convey the positively issues to take with: เริ่มต้นด้วยเรื่องที่เป็นบวก
     - Ask the specific questions based on behaviors or actions:
       ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมหรือการกระทำ
     - Notify to discussion on solutions: ใส่ใจในการหาทางออกของปัญหา
     - Describe the effects: อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
     - Open mind to listen for their reasons: เปิดใจรับฟังเหตุผล
     - Summary: สรุปประเด็นและการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

   *สถานการณ์ที่ 4: ยับยั้งการลาออกของพนักงานด้วย PRAISES Technique
     - Problems: ประเด็นปัญหาที่ทำให้ต้องลาออก
     - Real life: ชีวิตจริงที่ต้องเผชิญอยู่
     - Alternatives to suggest: การแนะนำทางเลือกอื่น
     - If you can do something: ถ้าสามารถทำบางอย่างได้
     - Same situation that you can’t escape: สถานการณ์เดิมที่หนีไม่พ้น
     - Else: สิ่งที่ควรพิจารณาให้ดี
     - Summary: สรุปประเด็นเพื่อยับยั้งการลาออกของพนักงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba