การเสียภาษีของธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจขาย ให้บริการติดตั้ง EV Charger

รหัสหลักสูตร : 21/1657

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเสียภาษีของธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจขาย

ให้บริการติดตั้ง EV Charger

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 • ธุรกิจให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า ถือเป็นการขายสินค้า หรือให้บริการ?
 • ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการลงทุนทุกรูปแบบ
 • ธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารับรู้รายได้อย่างไร
 • การออกใบกำกับภาษีต้องออกตอนไหน และออกอย่างไร
 • ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ของธุรกิจให้บริการ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 1. ภาพรวมภาษีของธุรกิจให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า ถือเป็นการขายสินค้า หรือให้บริการ
 • ธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • ธุรกิจขาย ให้บริการติดตั้ง EV Charger
 • กรณีทำธุรกิจขาย ให้บริการติดตั้ง EV Charger และทำธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วย
 • รูปแบบการประกอบธุรกิจกับภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์
 • การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI, SME และอื่นๆ
 1. การวางระบบติดตั้ง EV Charger
 • งบประมาณในการติดตั้ง EV Charger, ค่ามิเตอร์, ค่าเครื่อง Charger, ค่าบริการ, ค่าเช่าพื้นที่(ถ้ามี)
 • การคำนวณต้นทุนต่างๆ เพื่อสรรพากรเรียกตรวจสอบ
  • การชาร์จแบบธรรมดา (Normal Charge)
  • การชาร์จแบบรวดเร็ว (Double Speed Charge)
  • การชาร์จแบบด่วน (Quick Charge)
 1. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการลงทุนแต่ละรูปแบบ ซื้อแฟรนไชส์ ร่วมทำธุรกิจกับบริษัทเครื่องชาร์จไฟ, กิจการร่วมค้า, ซื้อเครื่องมาติดตั้งเอง
 • เปรียบเทียบการลงทุนแต่ละรูปแบบ สัญญากับผลทางภาษีจะต่างกันอย่างไร
 • การแบ่งรายได้ เช่น การร่วมลงทุนระหว่างเจ้าของเครื่อง กับเจ้าของพื้นที่
 • เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง
 1. การบันทึกทรัพย์สินและการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การพิจารณาว่าอย่างไรเป็นทรัพย์สินของกิจการ และกรณีเป็นทรัพย์สินของคู่ค้า, ลูกค้า
 • อัตราในการคำนวณของทรัพย์สินแต่ละประเภท
 • การลงทุนในระบบอิเล็กทอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่สามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนการขาย
 • ต้นทุนสินค้า, EV Charger, ค่ามิเตอร์, ค่าเครื่อง Charger, ค่าบริการ, ค่าเช่าพื้นที่
 • ค่าแรงงาน, สวัสดิการ, โบนัส, เบี้ยขยัน, เงินจูงใจ, ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย, ทีมขาย/
  ทีมงานซ่อม, ช่าง (บริการซ่อม)
 • ค่าเช่าพื้นที่, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ค่าเช่าพื้นที่ออฟฟิศ, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ค่าประกันภัยสินค้า จากการสูญหาย เสียหาย โจรกรรม
 1. ประเด็นรายได้ธุรกิจขาย และให้บริการติดตั้ง EV Charger
 • ติดตั้งในที่อยู่อาศัย / ติดตั้งสถานีหรือจุดให้บริการ
 • ขายพร้อมให้บริการติดตั้งเครื่อง
 • แยกค่าของ ค่าบริการติดตั้งเครื่อง
 • ค่าสำรวจพื้นที่, ค่าตรวจสภาพอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเดิม, ค่าเตรียมและจัดหาอุปกรณ์
 • ค่าดำเนินการติดตั้ง, ค่าอบรมดูแลหลังการขาย, ค่าบำรุงรักษา
 1. การรับรู้รายได้ของธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • ราคา, ส่วนลด, การทำโปรโมชั่น
 • การรับชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี, บัตรเครดิต, เงินสด
 • ผ่านตัวกลางรับชำระเงิน เช่น แอปรับชำระเงิน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 • การรับเงินแต่ละรูปแบบ ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษีอย่างไร
 1. การออกใบกำกับภาษีและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Tax point ที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อขายหรือค่าบริการ
 • การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ต้องออกและนำส่งอย่างไร
 • เงินจอง เงินมัดจำ เงินประกัน เงินจ่ายล่วงหน้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • มีจุดให้บริการหลายที่ต้องสรุปและ จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายอย่างไร
 1. ภาษีจากการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างธุรกิจ NON VAT เช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า
 2. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) ธุรกิจให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • การลด แลก แจก แถม มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร
 • เอกสารควรออกรายการอย่างไรจึงจะถูกต้อง
 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ต้องหักอย่างไร

 


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba