เทคนิค...การวิเคราะห์และการนำเสนองบการเงิน 2 ภาษา (Thai&English) Work Shop

รหัสหลักสูตร : 21/2922

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรบัญชี รอ ชม.เทคนิค...การวิเคราะห์และการนำเสนองบการเงิน
2 ภาษา (Thai&English) Work Shop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมตัวของนักบัญชีเพื่อความพร้อมสำหรับการทำงานในยุค 4.0
2. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินแนวดิ่ง
3. การวิเคราะห์งบการเงินแนวนอน
4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ที่ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
5. จุดสังเกตสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงินและความผิดปกติของงบการเงิน ตัวเลขต่างๆ ที่สามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง
ที่นักบัญชีต้องทราบและต้องระมัดระวัง
6. ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ที่นักบัญชีต้องทราบ
7. การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น
8. การอ่านอีเมล์เพื่อโต้ตอบทางการบัญชีการเงิน อีกหนึ่งประเด็นที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
9. การวิเคราะห์งบการเงินแนวดิ่งเป็นภาษาอังกฤษ จุดสำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
10. การวิเคราะห์งบการเงินแนวนอนเป็นภาษาอังกฤษ
11. เทคนิคสำคัญในการนำเสนอเป็นกราฟและการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจให้กับนักบัญชี
12. การรายงานอัตราส่วนงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ
13. การนำเสนอการวิเคราะห์งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพและสื่อสารเข้าใจได้ง่ายที่นักบัญชีต้องให้
ความสำคัญ
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba