ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5030
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
2
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
4
21/2209
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2106
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2793
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
23/4078
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8409/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
24/4080/9
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
10
24/4080/10
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป