ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5012/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
2
21/8406
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
3
21/8407
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
4
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3417
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4516
3
3
3
3
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/2927
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
11
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
12
24/4069/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
13
24/4069/3
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป