ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7137
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7259
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
3
21/2187
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/7133
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4504/2
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
6
21/8006/3
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
23/4085/4
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
8
24/4082/1
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป