ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5051
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
23/4505
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
21/8006/1
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/5061/1
Promotion
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป