ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/1707
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/1841
Promotion
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/5026
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
8
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
23/4501
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป