ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2131
6.30
-
6.30
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2212
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1244
Promotion
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/5025
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5034/11
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
9
21/3503
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
23/4081/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป