ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2764
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
5
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
6
21/1169
Promotion
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7115
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7262
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
23/4080/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/5008/4
9.3
-
9.3
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
23/4523
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป