ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8405
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/1882
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3301
-
-
-
-
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811
close booking online
8
23/4080/13
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป