ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
4
21/1898
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4023
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4010/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
7
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7207
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
9
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป