ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/2922
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/12
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2702
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4521/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4034
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
7
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/7135
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/3462
-
-
-
-
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/2916/1
6
-
6
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป