ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2755
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2311
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2107
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/2398
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
13
23/4041
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
23/4515
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
21/7142
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3374
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/7708
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
19
24/4075/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
20
24/4046/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
21
24/4046/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
22
24/4046/6
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
23
21/5073/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/5070/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป