ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2118
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2138
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2927
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/1713
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
23/4083/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
9
23/4012
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
21/8419
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7251
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/7259
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3412
-
-
-
-
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3413
-
-
-
-
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354
close booking online
15
21/3512
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
24/4524/5
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
17
24/4522/4
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
18
21/1400/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป