ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1711
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/1853
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
002/2560/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
7
HR/2560
-
-
-
-
600
VAT 42
642
900
VAT 63
963
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป