ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/5046
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7217
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์วิบูลย์ พลพบู
21/7140
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
21/7221
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7273
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3430
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/2277
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
17
21/2762/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/8420/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/1500
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
21
24/4046/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
22
24/4089/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
23
24/4521/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba