ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2792
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2261
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
23/4072/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
21/2102
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2300
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
7
23/4003
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/13
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
12
21/7271
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
21/7260/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/7213/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
15
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
16
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/17030
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
21/3370/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
20
24/4046/8
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
21
24/4081/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
21/3518
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba