ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1857
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
6
21/3302
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
21/3314
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
21/7101/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba