ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
3
21/17019
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
23/4046/9
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
21/5012/2
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba