ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
21/5008/2
3
3
3
3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
5
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
23/4505/4
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
7
23/4523/4
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
8
21/3505
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
9
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/3438
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7101/2
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba