ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1165
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
21/1832
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2420
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
10
23/4092
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4050/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/3375
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
21/7143
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
21/8404/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
24/4525/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
18
24/4043/4
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba