ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8303
Promotion
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
6
21/17017
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7709
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/3442/1.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
23/4051/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
003/2560/4
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
15
003/2560/5
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba