ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8402
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/8000
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
3
21/2218
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2426
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2149
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/8010
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/2763
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1682
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
13
23/4042
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
21/1381
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/5079/1
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba