ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1780
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
2
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
3
21/5073/14
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
4
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
5
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
6
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป