หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

key point for hr manager  supervisor

สุดยอดหัวหน้างาน 2019

 
เทคนิคการฝึกสอนงาน

ปัจจุบันการดำเนินงานของทุกองค์กรจะต้องมีการต้องมีการแข่งขันหรือการมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์ของการดำเนินงานมากขึ้น นอกจากระบบงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว คุณภาพของบุคลากรก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ
จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

ในสายงานการผลิตมีพนักงานหลากหลายรูปแบบ หัวหน้างานพึงควรมีจิตวิทยาในการบริหารคนแต่ละรูปแบบ ทั้งการรับมือ ประสานงาน สั่งงาน และควบคุมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน  
ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

     ทักษะพื้นฐานสำหรับหัวหน้างาน เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งบทบาทอื่นๆของหัวหน้างานที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน

ทักษะการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน ถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
talent management เทคนิคการบริหารคนเก่ง

คัดเลือกคนเก่ง (talent) เพื่อลดการสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพขององค์กร วางแนวทางการดูแลรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้นาน พัฒนา Talent เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างยั่งยืน 
เทคนิคการพูด การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บังคับบัญชา คือ บริหารคน และบริหารงาน บริหารคนอย่างไรให้ได้งาน บริหารงานอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
FaLang translation system by Faboba