For Employees Across the Organization

เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก gen ด้วยหลัก disc

ในการทำงาน มักพบเจอผู้คนหลากหลายประเภท เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การทำความเข้าใจว่าบุคคลแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร จะช่วยให้เราทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวกับเขาในรูปแบบไหน
จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (quality awareness for productivity improvement)

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงาน และผลเสียที่จะเกิดขึ้น
FaLang translation system by Faboba