ช่าวสารและบทความ

กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักบัญชีมืออาชีพ เพื่อประเมินจุดแข็งจุดอ่อน และการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ 18/4/57

---------------------------------------------------------------------------------- "กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักบัญชีมืออาชีพ" : เพื่อประเมินจุดแข็งจุดอ่อน และการนำผลไปใช
sale promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบ 19/4/57

Sale Promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบ  Promotion พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท   วิทยากร: อาจารย์สาโรช ทองประคำ กำหนดการ :เสาร์ 19 เมษายน 2557เวลา 09.00-16.30
จะเป็นผู้นำต้องทำอย่างไร 26/6/57

จะเป็นผู้นำต้องทำอย่างไร  ทำไม? หลายๆ องค์กร ถึงไม่สามารถผลิต "ผู้นำ" ได้ อะไร? คือตัวแปรสำคัญ "ผู้นำ" "ภาวะผู้นำ" สามารถสร้างได้ สามารถพัฒนาได้จริงหรือไม่? และจะสร้าง พัฒนาอย่างไร? ทำความเข้าใจเ
เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน สำหรับนักบัญชี 29/4/57

เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน สำหรับนักบัญชี พิเศษ เข้า 2 ท่านลด 500 บาท วิทยากร: อาจารย์เมธี แสงมณี กำหนดการ:อังคาร 29 เมษายน 2557เวลา 09.00-17.00 น.โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองค
กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร 28/6/57

กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร ทำไม? ต้องรู้ ต้องเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถ่องแท้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ วัน เวลา ทำงาน วันหยุด วันลา เหล่านี้ท่านจะแก้ไขอย่างไร? ใ
social media marketing 24/6/57

Social Media Marketing ** Connect your business to your customer effectively** Work Shopการวางแผนการทำการตลาด Online ในปัจจุบัน Social Media ได้กลายเป็นสื่อหลักที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอ
สรุปประเด็นที่น่าสนใจของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยที่บังคับใช้ปี 2557 26/4/57

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยที่บังคับใช้ปี 2557 พิเศษ* เข้าสัมมนา 2 ท่านลด 500 บาท วิทยากร: ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กำหนดการ: เสาร์ 26 เมษายน 2557เวลา 09.00-17.
การขอวีซ่า visa ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย workpermit 19-20/6/57

การขอวีซ่า VISA & ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Workpermit----------------------------------------------------------------------------------  สาระสำคัญและหลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.25
60 ประเด็นปัญหาการจัดทำ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่จากสรรพากร ด่วน ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 3 ฉบับใหม่ล่าสุด 2557 23/4/57

60 ประเด็นปัญหาการจัดทำ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่จากสรรพากรพิเศษ เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท๐ ด่วน! ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  3 ฉบับใหม่ล่าสุด 2557 ๐ Case Studies ตัวอย่างใบกำกับภาษ
4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน 18/6/57

4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน---------------------------เพราะภาวะของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน ต้องการบุคลากรระดับบริหารที่มีศักยภาพสูงสุด ในการต่อสู้และนำพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งทางธุรกิจ ดังนั้น
เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี 9/4/57

เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี CASE STUDY     พิเศษ! เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาทวิทยากร: อาจารย์คำนึง สาริสระโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ พุธ 09 เมษาย
52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 25/3/57

52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี    : สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์  วิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กำหนดการอังคาร 25 มี
พิชิตใจลูกค้า...ด้วย 5 ทักษะบริการ 28/5/57

พิชิตใจลูกค้า ด้วย 5 ทักษะบริการ "...เคล็ดลับให้บริการอย่างไร ลูกค้าประทับใจอยู่เสมอ?  เรียนรู้และเจาะลึกไปกับ ทักษะ 5 ประการ สู่ความสำเร็จในงานบริการ กับทักษะ การสื่อสารการฟัง การควบคุ
เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ 28/3/57

เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ วิทยากร: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศุกร์ 28 มีนาคม 2557เวลา 09.00-16.30 น.โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถน
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน 30/5/57

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน   บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงานและการจัดการกับข้อผิดพลาด 24/5/57

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงานและการจัดการกับข้อผิดพลาด เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน PDCA ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อผิดพลาดได้...อย่างไรบ้าง? เทคนิค การออ
21 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อช่วยประหยัดภาษีขององค์กร 29-3-57

21 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อช่วยประหยัดภาษีขององค์กร วิทยากร: อาจารย์สาโรช ทองประคำ เสาร์ 29 มีนาคม 2557เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ กรุงเทพฯ ราคาหลักสู
กฎหมายแรงงานขั้นเทพ 24/5/57

กฎหมายแรงงานขั้นเทพ - ความแตกต่าง...จากหลักสูตร กฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่ท่านจะได้รับอะไร?...จากหลักสูตรนี้- เน้น Case study: กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ผิดพลาดบ่อยๆ และร้ายแรง- บรรยาย...ซักถาม ประเด็นสำคั
เทคนิคการเสียภาษีและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมนุษย์เงินเดือน 27/357

...................................................................................................เทคนิคการเสียภาษีและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมนุษย์เงินเดือน..............................
 ประเด็นปัญหาที่มักพบว่าเป็นข้อผิดพลาดในงบการเงิน และการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  18/3/57

สรุปข้อสังเกตจากงบการเงินของบริษัทในรองปีที่ผ่านมา กับหลักสูตร "ประเด็นปัญหาที่มักพบว่าเป็นข้อผิดพลาดในงบการเงิน และการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี" วิทยากร: อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย โ
FaLang translation system by Faboba