ช่าวสารและบทความ

แนะนำชุดหนังสือ งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ผู้แต่ง ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

☆ แนะนำหนังสือใหม่ ☆ชุดหนังสือ "งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่"  (ชุดละ 2 เล่ม)  ผู้แต่ง : วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ชุดละ 2 เล่ม จำนวน 1,516 หน้า ราคา 1,200 บาท / สมาชิก
สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ paes การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม ส.23/8/57

สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ PAEs การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม วิทยากร ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ เสาร์ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น.โรง
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ hr มือใหม่ 4 วัน ศ.19ส.20ศ.26ส.27/9/57

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่   หลักสูตรที่ HR มือใหม่ทุกคนไม่ควรพลาด จุดประกาย...ความคิด การทำงานในบทบาท “HR” ให้ก้าวนำยุค ทันต่อเหตุการณ์ ตรงใจผู้บริหาร เจาะลึกหลักการและกระบวนกา
100 ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิตสินค้า อ.19/8/57

100 ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิตสินค้า * เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ ไขไว้อย่างครบถ้วน ** * สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับเขตประกอบการเสรี(Free Trade), คลังสินค
เทคนิคการใช้ excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.30/9/57

เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข อังคาร 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17.00 น. โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาฯ) อัตราค่าสัมมนา - บุค
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน พฤ.25/9/57

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงา
the international transaction transfer pricing and tax benefits under double taxation agreement workshop พ.6-พฤ.7/8/57

ปัญหาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ Transfer Pricing และสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) WORKSHOP * (The International Transaction, Transfer Pricing And Tax Benefits under Double Taxation Agreem
บทบาทใหม่ นักบัญชีกับการบริหารงานในยุค aec แนวปฏิบัติทางการบัญชี และภาษีอากร วิเคราะห์ทิศทาง aec เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง พฤ.30/757

"บทบาทใหม่ นักบัญชีกับการบริหารงานในยุค AEC แนวปฏิบัติทางการบัญชี และภาษีอากร วิเคราะห์ทิศทาง AEC เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง" "จับตาความเคลื่อนไหวและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของการย่างก้าวสู่ AEC ในช่ว
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผล อ.23/9/57

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผล ๐ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรมากที่สุด ๐ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ เกิดขึ้นจาก "สิ่งกระตุ้น" จากปัจจัยภาย
ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงาน ตามมาตรา 11/1 outsourcing จ.ระยอง ศ.19/9/57

ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงาน ตามมาตรา 11/1 Outsourcing ด่วนมาก!! สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างเหมาแรงงาน Outsourcing ตาม มาตรา 11/1  ผลกระทบที่สร้างความเสียหายอย่างมห
เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด. 51 พฤ.31/7/57

เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด. 51 ด่วน!!!* การตรวจแบบ Pre-Audit ของสรรพากร* การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit * 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบจาก
visa การขอเข้ามาในราชอาณาจักร และ work permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย พ.10-พฤ.11/9/57

VISA การขอเข้ามาในราชอาณาจักร และ Work Permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Update!! ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.4 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.5 คำขอต่อ
update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ aec พ.30/7/57

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC วิทยากร: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ : พุธ 30 กรกฏาคม 2557 / เวลา 09.00-17.00 น. โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่
ครบเครื่องเรื่องส่งออก aec 26/8/57

หลักสูตรอบรมแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจเรื่องการส่งออกครับ ....................................... ครบเครื่องเรื่องส่งออก AEC ....................................... - ประชาคมเศรษฐกิจอา
ประเด็น.. hot รายจ่ายต้องห้ามที่สรรพากรประเมิน บล็อกภาษีข้างถนน tax bugnoms  พ.23/7/57

ประเด็น... HOT รายจ่ายต้องห้ามที่สรรพากรประเมิน* เจาะ 20 ประเด็นปัญหารายจ่ายที่นักบัญชีต้องระวัง ้* ข้อควรระวังและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดรายจ่ายต้องห้ามในกิจการ * ปัญหาที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับรายจ่า
การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินแบบสองภาษา thai - english เตรียมความพร้อมสู่ aec work shop พ.23-พฤ.24/7/57

การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินแบบสองภาษา (THAI - ENGLISH) เตรียมความพร้อมสู่ AEC (Work shop)-------------------------------------------------------------------------------------------------
เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน outsource พ.20/8/57

เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน Outsource - ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิค และวิธีการจ้างเหมางาน แบบOutsourcing ที่รัดกุม- ปิดจุดอ่อนประเด็นถ้อยคำที่สำคัญและมีความเสี่ยงตามกฎหมาย- เจาะลึกตีความคำพิพากษาฎี
กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28-30/8/57

กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ- อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์- อาจารย์สุจิตรา บุญชู กำหนดการ- พฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557 / เวลา 09.00-16.00 น.- ศุกร์ 29 สิงหาค
 aec กับนักบัญชีไทย การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการขยายธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.30/7/57

AEC กับนักบัญชีไทย การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการขยายธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ปี 2557) วิทยากร :- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์- อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร กำหนดการ : พุธ 30 กรกฏาคม 2557เวล
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พฤ.28/8/57

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ค้นคำตอบ...เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ทำไม? เพื่ออะไร? ใคร? เมื่อไหร่? อย่างไร? ทำอย่างไร? เมื่อองค์กร...ต้องการ “ฅน” ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
FaLang translation system by Faboba