ช่าวสารและบทความ

สายด่วน กรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

"เหตุฉุกเฉิน" เกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับ ป้องกันได้ด้วยการไม่ประมาท เคารพกฎจราจร แต่หากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงๆ เราควรมีสติและรู้จักเบอร์สายด่วน เพื่อติดต่อขอคว
รวมประเด็นปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่ต้องแก้ไข ด่วน  ศ.21/11/57

รวมประเด็นปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่ต้องแก้ไข ด่วน : วิทยากร ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข: โรงแรมโนโวเทล บางนา : ศุกร์ 21 พฤศจิกายน 2557 : เวลา 09.00-17.00 น. : อัตราค่าสัมมนา - สมาชิกวารสารธรรมนิติ 3,745 บา
 คำถามที่ต้องหาคำตอบเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ 25 case การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน พร้อมวิธีการให้ปากคำ (ต.6)  กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ เดือน ธค.57

คำถามที่ต้องหาคำตอบเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ 25 CASE การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน พร้อมวิธีการให้ปากคำ (ต.6)!!  ทุกหัวข้อสัมมนามาจากการตรวจสอบจริงของสรรพากร!!  จับประเด็นรายได้ที่สรรพากรตรวจสอบ การรับ
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พ.19/10/57

เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี : วิทยากร  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กำหนดการ  : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค : พุธ 29 ตุลาคม 2557 : เวลา 09.00-17.00 น. : อัตราค่าสัมมนา   - สมาช
เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54 ภ.พ.36 อ.9/12/57

เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36 วิทยากร อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ กำหนดการ โรงแรมโนโวเทล บางนา อังคาร 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. อัตราค่าสัมมนา สมาชิกวารสารธรรมนิติ
การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ ศ.28/11/57

การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ: วิทยากร รศ.สุขุม นวลสกุล อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ : โรงแรมแมนดาริน : ศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. : อัตราค่าสัมมนา - สมาชิกวารสารธร
คำถามที่ต้องหาคำตอบเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ 25 case การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน พร้อมวิธีการให้ปากคำ (ต.6)  พฤ.30/10/57

หลักสูตรอบรมแนะนำครับ................................................................................................................................................คำถามที่ต้องหาคำตอบเมื่อถูกสรรพากรเ
up date มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ aec ศ.31/10/57

Up date มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC วิทยากร : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ศุกร์ 31 ตุลาคม 2557 * เวลา 09.00-17.00 น. อัตราค่าสัมมนา- ส
กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน 24 มาตรา สำหรับการบริหารบุคคลในองค์กร ส.29/11/57

กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน 24 มาตรา สำหรับการบริหารบุคคลในองค์กร๐ วิทยากร : อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ๐ กำหนดการ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต ๐ เสาร์ 29 พฤศจิกายน 2557 ๐ เวลา 09.00-16.00 น. ๐ อ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ปัญหาการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (หลักสูตรใหม่)  พ.15/10/57

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ปัญหาการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (หลักสูตรใหม่) (Programs : Impacts and Accounting IssuesAccounting for Customer Loyalty) แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมต
หลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ พฤ. 6/11/57

..............................................................หลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ.............................................................. : บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรง
เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พฤ.27/11/57

เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหารTechniques for Executives in Examining Commercial Contractsหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น ให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการทำสัญญาทางธุรกิ
ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบการเงินรวม (consolidate financial statement)  ศ.7/11/57

หลักสูตรอบรมแนะนำครับ ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบการเงินรวม (CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENT) วิทยากร ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ศุกร์ 7
หลักสูตรอบรมสัมมนาแนะนำ จ.สุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม 57 ครับ

หลักสูตรอบรมสัมมนาแนะนำ จ.สุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม 57 ครับ.............................................................................52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา พร้อมแน
การขอวีซ่า เข้ามาในราชอาณาจักร visa ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย work permit ศ.20-ส.21/11/57

การขอวีซ่า เข้ามาในราชอาณาจักร Visa & ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Workpermit๐ สาระสำคัญและหลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง๐ ตัวอย่างหนังสือเดินทางที่ใช้ในป
update กฎหมายใหม่ (15-9-57)

  การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 228/2557 แก้ไขความในข้อ 3.7 ของคำสั่
กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พ.4/11/57

กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ๐ วิทยากร อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ ๐ กำหนดการ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ๐ อังคาร 04 พฤศจิกายน 2557 ๐ เวลา 09.00-16.00 น. ๐ อัตราค่าสัมมนา
เจาะประเด็นปัญหา การจัดทำสัญญาธุรกิจ การตรวจสอบ checklist สาระสำคัญในหลักการทำนิติกรรมสัญญา  พฤ.30/10/57

เจาะประเด็นปัญหา การจัดทำสัญญาธุรกิจ: การตรวจสอบ Checklist สาระสำคัญ ในหลักการทำนิติกรรม สัญญา: บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (ถนนสุขุมวิท): พฤหัสบดี 30 ตุลาคม 2557 : เวลา 09.00
สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ paes การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม ศ.3/10/57

สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ PAEs การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม วิทยากร  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ศ
 ภาษีธุรกิจ สำหรับนักบัญชียุคใหม่ ศ.19-ส.20/9/57

หลักสูตรอบรมแนะนำครับ...........................................ภาษีธุรกิจ สำหรับนักบัญชียุคใหม่...........................................๐ รวมประเด็นและ Case Studies ปัญหาภาษีที่เกิดจากการทำงานความผ
FaLang translation system by Faboba