ช่าวสารและบทความ

เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน outsource พ.20/8/57

เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน Outsource - ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิค และวิธีการจ้างเหมางาน แบบOutsourcing ที่รัดกุม- ปิดจุดอ่อนประเด็นถ้อยคำที่สำคัญและมีความเสี่ยงตามกฎหมาย- เจาะลึกตีความคำพิพากษาฎี
กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28-30/8/57

กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ- อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์- อาจารย์สุจิตรา บุญชู กำหนดการ- พฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557 / เวลา 09.00-16.00 น.- ศุกร์ 29 สิงหาค
 aec กับนักบัญชีไทย การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการขยายธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.30/7/57

AEC กับนักบัญชีไทย การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการขยายธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ปี 2557) วิทยากร :- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์- อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร กำหนดการ : พุธ 30 กรกฏาคม 2557เวล
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พฤ.28/8/57

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ค้นคำตอบ...เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ทำไม? เพื่ออะไร? ใคร? เมื่อไหร่? อย่างไร? ทำอย่างไร? เมื่อองค์กร...ต้องการ “ฅน” ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2557) สอบทาน ตรวจสอบ ทุกรอบไตรมาส ทุกรอบครึ่งปี และสิ้นปี พ.30/7/57

กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2557) ***สอบทาน ตรวจสอบ ทุกรอบไตรมาส ทุกรอบครึ่งปี และสิ้นปี   วิทยากร: อาจารย์คำนึง สาริสระ กำหนดการ:พุธ 30 กรกฏาคม 2557
เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พฤ.21/8/57

เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหารTechniques for Executives in Examining Commercial Contract....................................................................................... สำหรับ
ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบการเงินรวม (consolidate financial statement) 16/07/57

ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบการเงินรวม (CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENT) วิทยากร: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ:พุธ 16 กรกฏาคม 2557เวลา 09.00-17.00 น.โรงแรมสวิ
ปัญหาการฝึกปฏิบัติการ การบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี deferred tax 3/07/57

ปัญหาการฝึกปฏิบัติการ การบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Deferred Tax วิทยากร : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการพฤหัสบดี 03 กรกฏาคม 2557เวลา 09.00-17.00 น.โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาฯ
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ศ.22/8/57

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54ภ.พ.36 7/6/57

เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54,ภ.พ.36 วิทยากร อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาฯ (เดินจาก รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่1 ระยะทางประมาณ 40
เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับมืออาชีพ 29/7/57

เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับมืออาชีพ   ผู้ช่วยผู้บริหาร...กับเทคนิค "เชิงรุก" ในการเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ เทคนิคการ "ยกระดับ" เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ช่วย ผู้บริหาร ระดับมือ
เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ อย่างมืออาชีพ พฤ.31/7/57 - ศ.1/8/57

เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ อย่างมืออาชีพ - หลักการทำสัญญาทางธุรกิจ- ข้อพิจารณา-ข้อควรระวัง ก่อนทำสัญญา- ลักษณะความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท- การทำสัญญาทางธุรกิจกับการลงบัญชี เป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญช
เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร 21/5/57

เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร ระวัง...! ตรวจเข้ม เตรียมรับมือการตรวจสอบของสรรพากร ประเด็น > วิธีการ > ขั้นตอน > การเตรียมการของนักบัญชี Update นโยบายการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2557 เทค
125 ผลกระทบทางภาษีอากรของ...ผลประโยชน์พนักงาน การคำนวณเงินได้ของ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องทราบ 8/5/57

125 ผลกระทบทางภาษีอากรของ...ผลประโยชน์พนักงาน การคำนวณเงินได้ของ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องทราบ *  ประเด็นร้อนการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานมีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร*  สวัสดิการของบริษ
เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน ค.18-ส.19/7/57

เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) ในการบริหารงาน คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้อง กับการดำเนินงานขององค
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่องคนสำหรับหัวหน้างาน พ.30/7/57

กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่องคนสำหรับหัวหน้างาน เหมาะสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ทุกประเภทธุรกิจ พบกับการรวบรวมสารพันปัญหาเรื่องของ “คน” จากวิทยากรผู้ผ่านสมรภูมิเดือดของการทำงานร่วมกันระหว่าง “หั
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส.บช.3 ใหม่  ที่นี่

ที่นี่ครับ >>> ดาวน์โหลด   
 สุดยอดเทคนิคสำหรับนักบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ 29/4/57

สุดยอดเทคนิคสำหรับนักบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ  ก้าวสู่นักบัญชีบริหาร ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจเบื้องลึก พร้อมฝึกปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง  :: จุดเริ่มต้นที่สำคัญส
การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ ศ.18/7/57

การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ   แบบอย่าง “ผู้นำ” ยุคใหม่ ต้องเป็นอย่างไร? “ผู้นำ” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน วิสัยทัศน์ (Visi
เจาะลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน ส.26/7/57

เจาะลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน - การบริหารจัดการด้านกฎหมายแรงงาน เมื่อสภาวะวิกฤติเศษฐกิจจัดการอย่างไร?- กรณีลูกจ้างทำงาน 6 วัน สะสมวันลาพักร้อนมา ครึ่งปี ลูกจ้างลาออก ต้องจ่ายหรือไม่ ?- การจ้างแรงงา
FaLang translation system by Faboba